Daily Articles and News, Articole si Stiri Zilnice GreenfieldWeblog.com Autumn Edition


Evenimente Eugen Ionesco la Festivalul National de Teatru 2009

Posted in Divertisment by greenfield on the 1 November 2009
Tags: ,

În acest
an, când se împlinesc 100 de ani de la na?terea lui Eugene Ionesco,
Festivalul Na?ional de Teatru încearc? s? realc?tuiasc? universul
dramaturgiei lui, atât de prezent? în teatrul lumii.
Astfel, publicul bucure?tean va putea alege dintre cele trei mont?ri ale piesei de teatru Cânt?rea?a cheal?,
dintre care cea în regia lui Jean Luc Lagarce, produc?ie a Cie Les
Intempestifs din Besancon, Fran?a, are loc chiar în deschiderea
Festivalului Na?ional de Teatru. Participarea acestui spectacol în FNT
2009 a fost posibil? datorit? Ambasadei Fran?ei la Bucure?ti ?i
Institutului Francez. Spectacolul va fi g?zduit de Teatrul Odeon ?i va
avea loc sâmb?t?, 31.10, ora 19:00 ?i duminic?, 01.11, ora 16:00.
Celelalte dou? spectacole cu celebra pies? Cântarea?a cheal?
sunt produc?ii ale Teatrului Na?ional din Cluj – regia Tompa Gabor,
respectiv Teatrul German de Stat din Timi?oara – regia Alexandru
Dabija. Cel de al doilea spectacol vine la Bucure?ti cu sprijinul
Ambasadei Germaniei în România ?i este prezentat în cadrul Zilelor
Culturii Germane.
Spectacolele române?ti sunt incluse în cel de-al doilea Romanian Showcase, sus?inut din acest an de Institutul Cultural Român.
Celebrul dramaturg nu va fi prezent în FNT numai prin spectacole, ci ?i
prin alte evenimente conexe. Astfel, Libr?ria C?rture?ti din Verona va
g?zdui la subsol, vineri, 6 noiembrie, ora 16.30, lansarea car?ii din
Colec?ia FNT, editat? de UNITEXT: Teatrul absurdului de Martin Esslin, traducerea Alina Nelega. În Teatrul absurdului (Theatre of the Absurd,
publicat? în 1962, apoi în edi?ie revizuit? de autor, în 2001), Martin
Esslin folosea pentru prima dat? acest termen pentru a defini
dramaturgia a patru autori: Samuel Beckett, Eugčne Ionesco, Jean Genet
?i Harold Pinter. Vor fi prezen?i: dramaturgii Alina Nelega, Vlad
Zografi (co-autor al celei mai recente traduceri a operei lui Ionesco
în limba român?) ?i criticul de teatru ?i cercet?torul Marian Popescu.
Colec?ia FNT are ca scop traducerea ?i publicarea unor c?r?i esen?iale
pentru teatrul lumii, dorind totodat? s? îmbog??easc? cercetarea ?i
cunoa?terea în teatrul românesc la acest nivel.

În plus, FNT 2009 a îmbog??it programul festivalului, printr-un
parteneriat cu Radio România Cultural. În perioada 1- 8 noiembrie, RRC
va transmite zilnic de la ora 19.00, spectacole radiofonice pe textele
lui Ionesco: Cânt?rea?a cheal?, Uciga? f?r? simbrie, Rinocerii, Victimele datoriei, Noul Locatar, Delir în doi…în trei, în câ?i vrei ?i altele.
 
Sursa: www.fnt.ro

 

Share and Enjoy:
  • email
Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X